Gitarrackord

- lite ovanliga ackord

Vänster pekfinger läggs över alla strängarna och trycker ned de strängar som markerats med en etta. Fdur-ackordet tas med pekfingret på band 1. Kallas också läge 1. Gdur tas likadant, men med hela greppet flyttat så att pekfingret trycks ned på band 3. På så sätt kan samma grepp bli 12 olika ackord enligt följande tabell:

sus sus7 maj7 m7 m6 +5 7-10
    ackord     band band band band band band band
F
1 1 1 1 1 1, 5, 9 1
F#/Gb 2 2 2 2 2 2, 6, 10 2
G
3 3 3 3 3 3, 7 3
G#/Ab
4 4 4 4 4 4, 8 4
A
5 5 5 5 5 5, 9 5
A#/Bb
6 6 6 6 6 6, 10 6
B
7 7 7 7 7 7 7
C
8 8 8 8 8 8 8
C#/Db
9 9 9 9 9 9 9
D
10 10 10 10 10 10 10


m(maj7) m7-5 7-5 9 11 13
    ackord     band band band band band band
F
. . . . . 1
F#/Gb 1 1 1 1 . 2
G
2 2 2 2 1 3
G#/Ab
3 3 3 3 2 4
A
4 4 4 4 3 5
A#/Bb
5 5 5 5 4 6
B
6 6 6 6 5 7
C
7 7 7 7 6 8
C#/Db
8 8 8 8 7 9
D
9 9 9 9 8 10


sus sus7 maj7 m7 m6 +5 7-10
    ackord     band band band band band band band
A#/Bb
1 1 1 1 . 3, 7 .
B
2 2 2 2 1 4, 8 1
C
3 3 3 3 2 1, 5, 9 2
C#/Db
4 4 4 4 3 2, 6, 10 3
D
5 5 5 5 4 3, 7 4
D#/Eb
6 6 6 6 5 4, 8 5
E
7 7 7 7 6 5, 9 6
F
8 8 8 8 7 6, 10 7
F#/Gb
9 9 9 9 8 7 8
G
10 10 10 10 9 8 9


m(maj7) m7-5 7-5 9 11 13
    ackord     band band band band band band
A#/Bb
1 1 1 . 1 1
B
2 2 2 1 2 2
C
3 3 3 2 3 3
C#/Db
4 4 4 3 4 4
D
5 5 5 4 5 5
D#/Eb
6 6 6 5 6 6
E
7 7 7 6 7 7
F
8 8 8 7 8 8
F#/Gb
9 9 9 8 9 9
G
10 10 10 9 10 10
© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.