Musikteori

- ackord

När flera olika toner spelas samtidigt kallas det för ett ackord. På instrument som t ex piano och gitarr är det enkelt. Men den musik som är vanlig för oss har vissa regler för hur det ska låta och vilka toner som passar ihop.

Ett durackord består av tre toner. Det är den första, tredje och femte tonerna i skalan. (Kallas också prim, ters och kvint). I C-dur blir det C, E och G som låter samtidigt. I C-moll blir det C, Eb och G. D-dur blir D, F# och A. D-moll blir D, F, A.

För ackord i de övriga tonarterna får du räkna om, så att tonerna kommer på samma avstånd. Obs! Räkna halvtonssteg hela tiden. Siffror i Ackordnamnen betyder att den tonen i skalan också ska vara med. T ex G7 innehåller förutom G, H och D även ett F. Fyra toner alltså. (Fundera i det här läget inte så mycket på varför både F och F# kallas för ton nummer 7. G, H, D och F# heter förresten Gmaj7.) C7 består av C, E, G, och Bb. Cm7 blir alltså ett Cm med ton 7, dvs C, E, G och Bb. C+5 betyder att den femte tonen i skalan, dvs G, skall höjas. Ackordet blir C, E och G#.© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.