Musikteori

- byta tonart

Du kommer ofta att behöva byta tonart på ett musikstycke. Det kan vara att tonläget är för högt eller för lågt för en sångröst. Du kanske ska spela tillsammans med ett instrument som ljuder i en annan tonart, t ex trumpet eller klarinett. Eller det kanske helt enkelt är för svåra ackord för dig. Ackorden och tonarterna hör ihop enligt ett bestämt system. Som grund har det toner och skalor. Jag tror att du måste läsa de tidigare kapitlen för att förstå det följande.

En tonart består av främst tre ackord. Tonika, dominant och subdominant. Ofta innehåller ett musiksstycke även en parallelltonart. Dessa ackord kallas Tonikaparallell, dominantparallell och subdominantparallell. Alla dessa ackord kan man sortera på ett listigt sätt. Det är nämligen samma avstånd mellan grundtonerna i dessa ackord. Om man räknar på ett visst sätt så blir avståndet en kvint mellan ett ackord till nästa. (Kvint= avståndet mellan den första och femte tonen.) De allra smartaste får ihop det till en cirkel. Någonstans går denna lista ihop. F# och Gb är ju i denna teori samma ton.

Jag har tre skäl att inte presentera dessa samband som en sådan "kvintcirkel".

1. Jag lärde mig spela dragspel när jag var liten.
2. Jag tycker att det låter som om ackorden är staplade på varandra.
3. Det blir för svårt för mig att göra en praktisk översättningstabell för dig här om jag måste göra den rund.© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.