Stämma gitarren

Stämpipa

En stämpipa kan du köpa billigt i en musikaffär. Det är som ett munspel med sex toner. En ton för varje sträng. Blås i pipan och skruva på stämskruvarna tills respektive sträng har samma ton som stämpipans. Ganska bra metod för nybörjare.
© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.