Stämma gitarren

Stämgaffel

En vanlig stämgaffel har tonen a=440. Ett litet akrobattrick krävs om du är ensam. Stämgaffelns ton hörs om du sätter den i svängning och håller den mot gitarrens lock. Du ska samtidigt med den andra handen trycka ned den första strängen på femte bandet. Där ska den strängen låta likadant som stämgaffeln. På något sätt ska du nu få strängen att låta och samtidigt (med en tredje hand?) skruva på stämskruven så att den låter likadant som stämgaffeln. Den femte strängen, dvs den näst grövsta, heter ju också A, men är två oktaver lägre. Lite svårare att höra, men betydligt enklare att genomföra om man bara har två händer.




© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.