Ullbergsvägen finns!

I Västra Götaland i Marks kommun finns en by som heter Hajom. Här kan du se den väg som heter Ullbergsvägen. Vägen går tvärs över bilden . När den kommer norrifrån heter den Hjorttorpsvägen. Från korsningen i bildens överkant och söderut heter vägen - Ullbergsvägen. Den passerar förbi både kyrkan och skolan. Det är Lantmäteriverket som har flygfotograferat åt oss. Tack för det.Tillbaka till Första sidan