Musikteori

- skalor

Den vanliga C-dur skalan består helt enkelt av pianots vita tangenter. Tänk dig att du börjar på ett C och spelar de vita tangenterna i tur och ordning åt höger, tills du kommer till nästa C. 8 toner. C-dur skala. OK? Som du märker finns det inte en svart tangent mellan varje vit. Därför blir det bara ett halvt tonsteg mellan den tredje och fjärde, respektive mellan den sjunde och åttonde.

På samma sätt måste du för varje durskala göra dessa halva tonhopp mellan tonerna 3-4 och 7-8. Alla andra tonsteg skall ha två halva hopp. Det betyder att om du börjar en durskala på D, så blir andra tonen ett E. Eftersom avståndet mellan en durskalas andra och tredje ton ska vara två halvtoner, så blir den tredje tonen i D-dur ett F#. Mellan ton 3 och 4 ett halvt steg. Dvs G. Fortsätt hela skalan ut, så märker du att i D-dur skall F och C höjas. D-dur är en korstonart. I t ex F-dur måste H (dvs B) sänkas till Bb för att det ska bli ett halvt hopp mellan tonerna 3-4 och 7-8. F-dur hör till b-tonarterna.

De vanliga molltonarterna har i stället ett halvt hopp mellan tonerna 2-3 och 5-6. Exempel: I praktiken blir skillnaden mellan C-dur och C-moll att E blir Eb. I D-moll behöver inte F höjas.© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.