Stämma gitarren

Stäm med piano

Använd ett piano eller keyboard för att hitta de rätta tonerna. Tryck ned tangenterna enligt nedanstående figur och skruva på stämskruvarna tills respektive sträng har samma ton som pianots/keyboardens.





© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.